หวยตัวเลขจากปฏิทินจีน 1/2/62

หวยหนุ่มบรบือ 1/3/62

หวยอาจารย์ ก. 16/2/62

หวยพระอาจารย์ชัยชนะ 16/2/62

หวยพญาเต่างอย 16/2/62

หวยนาคาพยากรณ์ 16/2/62

หวยบ้านไผ่เมืองพล 16/2/62

หวยใบเขียว 16/2/6

หวยคัมภีร์เทวดา 16/2/62

หวยรอรวย 16/2/62