หวยยอดเซียนดัง 1/12/61

หวยฟ้าลิขิต 1/12/61

หวยฟันเลขสด 1/12/61

หวยปกเหลือง 1/12/61

หวยทิดจันทร์ 1/12/61

หวยตะวันแดง 1/12/61

หวยชี้ทางรวย 1/12/61

หวยโคตรแม่นจัง 1/12/61

หวยอัญชัญ 1/12/61

หวยปกเขียว 1/12/61